Fosforanowanie cynkowe jest chemiczną metodą obróbki powierzchniowej stali, polegającą na wytworzeniu na materiale bazowym trudno rozpuszczalnej warstwy fosforanów cynku.

Proces technologiczny fosforanowania polega na trawieniu w słabo alkalicznych roztworach, aktywacji powierzchni, nałożeniu fosforanów, płukaniu oraz suszeniu (w jednym ciągu technologicznym).

Wytworzona powłoka jest porowata, chłonna i nadaje się jako powłoka konwersyjna bez dalszej obróbki do późniejszego malowania proszkowego, co wspólnie stanowi szczelne i skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowanie powłok fosforanowych:

  • jako powłoka podkładowa pod powłoki malarskie polepszająca właściwości antykorozyjne oraz zapewniająca bardzo dobrą przyczepność farby do podłoża,
  • do ochrony czasowej wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji, po uprzednim nasyceniu powłoki różnego rodzaju środkami ochrony czasowej (nasmarowanie olejem, nawoskowanie lub pasywacja),
  • polepszenie właściwości poślizgowych podczas obróbki plastycznej na zimno stali.
Wanny z chemicznym przygotowaniem powierzchni
Wanny z chemicznym przygotowaniem powierzchni