Oferujemy również szeroki zakres hartowania objętościowego:

  • Węgloazotowanie i nawęglanie w atmosferze gazów ochronnych – max. śr. Ø600 mm, max dł. 400 mm
  • Ulepszanie cieplne
  • Wyżarzanie i normalizacja
  • Hartowanie pod prasa hydrauliczną
  • Wykonywanie próbek (zgładów ze sprawdzeniem warstwy nawęglonej)