Zastosowane u nas piece komorowe z regulowaną atmosferą umożliwiają stosowanie nowoczesnej technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wsadu w zakresie temperatur 750-950°C. Komputerowe sterowanie i rejestracja parametrów obróbki gwarantują zapewnienie najwyższej jakości i powtarzalności procesu.

W Wydziale Obróbki Cieplnej można przeprowadzać następujące procesy technologiczne (w piecach z atmosferą ochronną wytworzoną z azotu):

 • Nawęglanie gazowe w temperaturze od 850-950°C – w atmosferze nawęglającej, z hartowaniem w wannie pieca
 • Węgloazotowanie gazowe w temperaturze od 780-900°C – w atmosferze uzyskanej z częściowo zdysocjowanego amoniaku oraz z ciekłych związków organicznych wraz z hartowaniem w wannie pieca
 • Nagrzewanie do hartowania w temperaturze od 780-950°C
 • Wyżarzanie, normalizacja w temperaturze od 650-850°C
 • Maksymalne wymiary wsadu szer. 600 mm, wys. 400 mm, dł. 900 mm
 • Jako czynnik chłodzący stosujemy olej hartowniczy
 • Hartowanie pod prasą hydrauliczną w oleju
 • Hartowanie poza piecem w wannie z wodą
 • Niskotemperaturowe, średnio i wysokotemperaturowe odpuszczanie
 • Mycie natryskowe w myjce komorowej
 • Prostowanie długich detali narażonych na odkształcenia w procesie obróbki cieplnej

Zaletą prowadzenia procesu obróbki cieplnej w naszej instalacji jest uzyskiwanie równomiernej twardości detali przy minimalnym ich odkształceniu oraz brak zgorzeliny na detalach co znacznie ułatwia dalszą ich obróbkę.