Piaskowanie to proces który wykorzystywany jest jako jeden ze sposobów przygotowania produktów przed malowaniem. Wykorzystywany jest w przypadkach konieczności odnowienia produktu, usunięcia starych powłok malarskich. Proces piaskowania wykorzystywany jest również w przypadkach konieczności usunięcia korozji z produktów metalowych oraz do usuwania zendry powstałej podczas walcowania stali bądź jej spawania. Piaskowanie łączymy z procesami obróbki chemicznej stali oraz z nanoszeniem podkładów wysokocynkowych na stal.

Oczyszczaniu produktów poprzez piaskowanie poddajemy wyroby o max wymiarach:

  • 7.000 mm x 1.500 mm x 2.000 mm