Pomiary wykonujemy na maszynie pomiarowej, wysokościomierzem elektronicznym oraz pełnym zakresem ręcznych narzędzi pomiarowych.

pomiar2
pomiar1